Idag, og Det skjer!

Idag: 

Her kommer informasjon hvis det skjer noe spesielt på huset.

Tirsdag 22-januar, er det luthersk gudstjeneste kl. 18 i Mariahuset etterfulgt av enkel kveldsmat. Velkommen!