Susannes bilder til utstilling høst 2018

Utstilling i Mariahuset av Susanne sine malerier

På tirsdager etter gudstjeneste/messe fram til og med den 18. desember 2018 vil det bli mulighet for å se en utstilling av Susanne i Mariahuset sine malerier både i hovedhuset og i det nye verkstedet. Hjertelig velkommen til en kunstnerisk opplevelse!

Her er noen av bildene du kan se der: