Begynnelsen

Kort historie om begynnelsen til L’Arche og Mariahuset                                              
Jean Vanier retrett komprimert

Det begynte altså i 1975. Psykolog og forfatter Wera Sæther bodde i 1973 et halvt år i et l’Arche-fellesskap i Frankrike. L’Arche (Arken) er en internasjonal organisasjon bestående av bofellesskap hvor mennesker med utviklingshemming lever sammen med såkalt normale mennesker. Fellesskapene finnes over hele verden. L’Arche ble grunnlagt av teolog og filosof Jean Vanier i 1964. Denne erfaringen gav næring til en lengsel Wera Sæther hadde båret på lenge etter å starte bofellesskap med mennesker med forskjellige utgangspunkt og utfordringer i livet. Hun flyttet tilbake til Oslo fast bestemt på at denne lengselen skulle bli til virkelighet. Et lite nettverk av mennesker ble involvert. Etter en stund møtte hun Bodil Sødal, som gjenkjente lengselen. De fikk en anonym pengegave som muliggjorde å kjøpe huset de fant på Frogner. Så møtte de Bunte, Laila, Synnøve og Susanne på sentrale institusjoner i Oslo, og fellesskapet oppsto imellom dem. Aslaug Espe flyttet inn. Et nytt kapittel hadde begynt. Mange mennesker har kommet og gått i Mariahusets 40-årige historie, noen har bodd der i mange år, noen kortere perioder. Laila, Susanne, Synnøve og Bodil bor der fortsatt. I tillegg har huset mange medarbeidere og venner. Alle er en del av fellesskapet og bærer Mariahuset på ulike vis.

Lesestund historisk komprimert

Oppvask historisk komprimert

Dans historisk komprimert

Musikkstund historisk komprimert

Lek Synnøve historisk komprimert