Mariahuset et økumenisk fellesskap

Dokument om Mariahusets tilknytning
til Den katolske Kirke og Den norske Kirke

Biskop Ole Kristian Kvarme, Oslo bispdømme i Den norske Kirke, og Biskop Bernt Eidsvik, Oslo bispedømme i Den katolske Kirke, har mottatt henvendelse fra kommuniteten Mariahuset om å få kirkelig anerkjennelse som økumenisk legmannskommunitet i begge kirker. Gjennom samtaler har dette vist seg både å være mulig og til gjensidig inspirasjon.

Mariahuset startet i 1975 som økumenisk felleskap hvor mennesker med utviklingshemninger og såkalt normale mennesker lever sammen. Fellesskapet har sin inspirasjon og sitt utspring fra L’Arche, som ble startet i 1964 av Jean Vanier.

Noe av det viktigste i engasjementet kommer til utrykk i utdrag fra Mariahusets idégrunnlag:

”Fellesskapet er opprettet for at vi med våre gaver og funksjonshemninger skal leve et gjensidig hverdagsfelleskap, der vi lever, arbeider og ber sammen og deler smerter og gleder.”

”Livsfellesskapet i Mariahuset har Kristustroen som bærende kraft. Hvert enkelt menneske, med synlige eller usynlige funksjonshemninger, har en enestående, mysteriøs og guddommelig verdi.”

”Kristustroen kommer til uttrykk i alt hverdagsliv generelt, mer spesifikt i form av felleskap i bønn og gudstjenester i husets kapell. Mariahuset har sin trosforankring i Den katolske Kirke og i Den norske Kirke.”
Mariahusets idégrunnlag

Mariahuset består av selve kommuniteten, d.v.s. de som bor sammen. Det har også tilknyttet medarbeidere som bor utenfor og har sitt arbeid i fellesskapet. Videre er det venner gjennom mange år, hvor flere av dem har sitt ukentlige tilknytningspunkt til fellesskapet gjennom messe og gudstjenestefeiringer. Selve huset til Mariahuset eies av Stiftelsen Mariahuset som har et eget styre.

Gjennom årene i dette økumeniske fellesskapet aner man noe av hemmeligheten i ordene Jesus utbryter i Lukas evangelium: ”Jeg priser deg Far, himmelens og jorden Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige.” Mennesker med synlige handikapp kan evne å peke på et større perspektiv med hensyn til hva som er viktig og ikke viktig i livet. De kan ved sine liv representere profetiske stemmer i forsoningsarbeid i kirke og verden. Her ligger drivkraften til ønsket om å formalisere fellesskapets forhold til begge kirker gjennom en anerkjennelse som økumenisk legkommunitet. Her ligger Mariahusets gave.
Dette skal være en ordning som frisetter og inspirere det som allerede er. Det skal ikke binde, men leves i kjærlighetens forpliktelse.

*

Fellesskapets tilknytning til kirkene skal utrykkes ved:

– Regelmessig felles besøk av biskopene. Prester i våre bispedømmer samarbeider om den økumeniske tirsdagsgudstjenesten i Mariahuset.

– Mulighet for åndelig veiledning og sjelesorg.

– Fortsatt regelmessige messe og gudstjenestefeiringer.

– Åpenhet om strukturelle utfordringer og økonomisk nød. Kirkene vil imøte-komme en eventuell økonomisk nød med forbønn og oppmuntre til støtte ved innsamling.

– En sentral del av forholdet mellom Kirkene og Mariahuset er bønnen for hverandre.

– Begge kirkene står som beskyttere (patronage) for fellesskapet.

Vi anerkjenner på vegne av våre bispedømmer Mariahuset som økumenisk legmannskommunitet, like fullt knyttet til både Den norske Kirke og Den katolske Kirke.

Oslo, 2. april 2006

Biskop Bernt Markus Eidsvik Biskop Ole Kristian Kvarme