Mariahuset i dag

Mariahuset i dagIMG_0183

Et lite fellesskap. På nåværende tidspunkt
er det fire mennesker som lever sammen,
hvor to av dem, er mennesker med utviklingshemning.
De bor i et hus i Oslo. Et hus hvor de
spiser, sover, ber, synger, gråter, hviler,
danser og ler – et enkelt hverdagsliv.

 

Noen mennesker kommer utenfra og har2008-2009-Nøklevann Frogner0009
sitt arbeid i Mariahuset. De er også med
på å bære fellesskapet. Andre kommer
som venner. Noen av dem har tidligere
bodd i fellesskapet. Noen er
mennesker med utviklingshemninger. Alle er med å bære
på sine måter.

 

Det er et økumenisk fellesskap med2011_0928Tellef0081
protestanter, katolikker og mennesker
som ikke har formell kirketilhørighet.