Susannes bilder til utstilling høst 2018

Susanne sine malerier

Her er noen av bildene.