Tro i harmoni uke, Dokument av Inge Switon-Rønnow

Tro i harmoni uge, februar 2020

Dybt bevæget over at møde ildsjæle, der river mure ned og
bygger bro imellem mennesker.
Det er tredje år, jeg er beriget ved at deltage i FNs internationale
uge: World Interfaith Harmony Week, der blev foreslået af kong
Abdullah II af Jordan i FN i 2010 og kort efter enstemmigt vedtaget
af dens generalforsamling 10.10.10. Siden da er World Harmony
Week globalt blevet fejret i den første uge i februar.
Tro og Harmoni er en interreligiøs forening for anerkendte
trossamfund i Danmark. Foreningen blev stiftet i 2012 med det
formål at fremme harmoni, åbenhed, respekt, dialog og glæde
mellem forskellige trosretninger i Danmark.
Læs mere på www.troiharmoni.dk , hvor hele programmet står.
Det der glæder mig allermest ved disse møder, er den store respekt
og glæde ved at mødes og høre om hinandens måde at leve sin
religion på. Det er vigtigt, at hver især ved, hvad de selv står for.
Man deler med hinanden og respekterer den anden person, også
selvom man sommetider er meget uenig i vedkommendes
synspunkter. Det slår mig, hvor meget vi har til fælles. Heldigvis
deltager også en del katolikker med glæde i dette fællesskab.
Også i år, fik jeg udvidet min horisont og mødt mange spændende
mennesker med meget godt på hjertet.
I det jødiske hus hørte vi et foredrag om Ezidierne, et forfulgt folk,
der har været udsat for folkemord og stadig er forfulgt og lider.
Uhyggelige beretninger om Isis folks mishandlinger. Især var det
slemt at høre om de uskyldige børn, der var resultatet af voldtægt,
og som ikke var velkomne nogen steder.
Vi fik også vist Synagogen og hørt om mange jødiske skikke.
Jøderne har en bøn for alt, hvad de foretager sig i deres dagligdag.
Tidligere Overrabiner Bent Lexner og Bent Bludnikow fortalte meget
levende om Københavns daværende biskop Hans Fuglsang-
Damgaard, der i perioden oktober 1943 og maj 1945 begravede
jøder på Mosaisk vestre Begravelsesplads. Dette var ikke vellidt og
han måtte have politibeskyttelse. I øjeblikket er der ved at blive
lavet en dokumentarfilm herom. Biskoppen havde også sendt det
budskab til Best (tysk administrator af Danmark under 2.
verdenskrig), at hvad nazisterne ville gøre imod danske jøder ville
han råbe højt om!
En aften var der debat imellem tre repræsentanter for henholdsvis
jødedommen, Overrabiner Jair Melchior, for islam, Post. Doc. Ved
Dansk Institut for Internationale, Saer El-Jaich og for
kristendommen, lektor ved Aarhus Universitet Jacob Egeris
Thorsen.
Temaet var: ” Hvordan forstår vi folk med en anden tro i et
teologisk perspektiv?” Hver fortalte ud fra deres ståsted, de var
ikke enige, men respektfulde og påpegede, at man sagtens kunne
leve i sameksistens alligevel.
International church of Copenhagen og Reformed church havde en
aften med titlen : ” Unity in diversity” Her fortalte en præst fra
Ghana, hvordan muslimer og kristne kom og deltog i hinandens
højtider og havde omsorg for hinanden.
En pakistansk kvinde fortalte, at det var naturligt at kristne og
muslimer hjalp hinanden. For eksempel lavede hendes kristne mor
mad til muslimske fester.
I Bali er der et kvarter ca. 5 km. fra lufthavnen, hvor synagoge,
moske, kirke og tempel ligger side om side og det foregår fredeligt
I Berlin er man ved at bygge ”The one house”. Det er en bygning
med fælles hall og så går man op til en kirke ,moske eller synagoge
alt under samme tag.
Denne aften bad vi også sammen. En kort indledning af en præst
og derefter i stilhed på hver vor måde. Vi blev også inddelt i små
grupper, hvor vi først skulle finde alt det, vi havde til fælles og
derefter, hvad der var unikt for hver især. Det var en god måde at
lære nye mennesker på
En aften spiste vi Noahs budding bestående af mange dele, som
symboliserede en ny start. Ligesom Noah kom ud af arken og
begyndte et nyt liv, så kunne vi kristne , muslimer og jøder også
forny vor fredelige sameksistens. Vi fik en god samtale med
mennesker, vi ikke kendte og fortalte selv, hvem vi var til gensidig
glæde.
Der var også rundvisning i Imam Ali Moskeen og Hjertes sange i
Stefanskirken arrangeret i samarbejde med Center for Tibetansk
Buddisme, de to ting fik jeg ikke deltaget i.
Jeg håber disse linjer giver jer lyst til at deltage og være brobygger
og gøre verden til et bedre sted at leve i.
Alt godt!
Inge Switon-Rønnow